fbpx
Cura del calçat

Fíxa’t amb l’etiqueta

28 febrer, 2018

Quan anem a comprar unes sabates, és important fixar-se en l’etiqueta enganxada a la sola o interior que indica que ha d’informar sobre el material utilitzat en la fabricació de les tres parts del calçat: l’empenya, el folre, la plantilla i sola, que es representen de la següent manera:

 

   Empenya: És la part exterior del calçat que queda a la vista i està unida a la sola.
   Folre i plantilla: És la part interior del calçat, formant el revestiment interior del calçat.
   Sola: És la part inferior externa del calçat, està subjecta al desgast per lliscament d’aquesta sola amb el terra i va unida a l’empenya.

 

Els símbols corresponents al material utilitzat són els següents:

  Cuir: Es tracta de la pell d’algun animal, que conserva les seves característiques i que ha estat adobada perquè no es pugui fer malbé fàcilment. El pèl o la llana que té la pell de l’animal es poden conservar o eliminar.
  Cuir untat: És emprat quan el cuir té la superfície recoberta d’una capa d’untat o per una capa enganxada que no supera un terç de gruix, però que és superior a 0,15 mm.
  Tèxtil: Es tracta de materials tèxtils, tant naturals com sintètics.
  Altres materials: Es tracta de materials diferents dels grups anteriors.

 

Model d’etiqueta de calçat

L’etiqueta ha d’estar visible i ben fixada, almenys, en una sabata de cada parell i no pot induir a error. El preu del producte ni cap altra etiqueta poden estar adherides sobre aquesta etiqueta de composició.

 

L’etiqueta ha d’indicar el material que representi almenys el 80% de la composició de les diverses parts del calçat i, si cap material representa com a mínim el 80%, ha d’indicar els dos materials principals del calçat.

Alguns fabricants també incorporen al final de l’etiqueta, el país on s’han fabricat.

Les etiquetes del calçat són especialment importants quan es tracta de calçat per a nens ja que ens pot evitar més d’un disgust amb la salut dels seus peus i la durabilitat.

Aquesta etiqueta també ens ajuda a saber com protegir i mantenir correctament el calçat segons la seva composició. Si tens dubtes, consulta a les nostres botigues Peacock