Peacock

Avís legal i condicions d'ús

CALÇATS PEACOCK S.L., (Peacock) ha fet tots els esforços per assegurar que la informació continguda al seu lloc web sigui exacta i actualitzada amb promptitud. No obstant això, preguem que qualsevol error a la mateixa sigui disculpat.

 

Propietari del lloc web

El domini WWW.PEACOCK-ONLINE.COM (així com tots els dominis que a efectes de posicionament i de forma estructural, es redireccionin dins de l’entron web, a excepció dels enllaços comercials i/o publicitaris amb altres registres web, són titularitat de CALÇATS PEACOCK SL, amb NIF: B17304239, inscrita al Registre Mercantil de Girona, domicili al C/Fontanillas, 6 (Girona), en endavant Peacock.

 

Ús de la Web

L'accés i ús de la Web atribueix la condició d'Usuari del portal, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cada una de les Condicions incloses en el present Avís Legal.

L'usuari s’obliga a fer un ús correcte del Portal conforme amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, LSSICE i el present Avís Legal i respondrà de qualssevol dany i perjudici que pogués ocasionar com a conseqüencia de l’incompliment de dita obligació.

Queda expressament prohibit l'ús del web amb finalitats lesives o emprar els serveis i continguts de forma contrària a la legislació que sigui d’aplicació, ni utilitzar-los per a activitats il·lícites, contràries a la bona fe o l'ordre públic.

 

Contingut del web i enllaços

L'Accés a la informació, del web no garanteix que la mateixa, així com els seus textes, gràfics o vincles, siguin exactes o complets.

Peacock no es fa responsable del mal ús que es realitzi dels continguts del web, sent exclusiva responsabilitat de l'usuari que accedeix a ells o els utiliza.

Peacock no es fa responsable de qualsevol error tipogràfic que pogués produir-se de forma involuntària.

 

Enllaços amb altres entorns web

Com Servei de valor afegit als nostres visitants, Peacock ofereix enllaços amb altres pàgines web, així com a xarxes socials o espais d'interès. Intentem seleccionar curosament les pàgines web que creiem seran útils i compleixen els nostres alts estàndards. No obstant això, degut a que les pàgines web canvien ràpidament, no hi podem garantir aquests estàndars en tots els enllaços que proporcionem,  ni acceptar responsabilitat alguna del contingut de les pàgines web externes a Peacock.

Pel que fa a les Xarxes Socials, on els usuaris podran redirigir-se i participar en esdeveniments, concursos i altres, es regiran per les condicions particulars de cada esdeveniment així com de la política de privacitat de i normativa interna de les xarxes o entorns web, on es desenvolupen i que l'usuari declararà conèixer i acceptar, des del moment que es valida a les mateixes i participa en els esdeveniments que Peacock promociona.

Peacock entre altres activitats, es dedica a la presentació de col·leccions, promocions, esdeveniments, així com oferir a l'usuari Informació sobre tendències, moda i bens i serveis en general.

Pel que fa a l’espai web, conté enllaços a marques, per a la presentació oficial de les mateixes, i sempre amb la finalitat de donar a conèixer aquestes col·leccions i tendències que Peacock vol fer arribar i transmetre al públic en general.

 

Propietat intel·lectual de la web

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web, siguin texts,  imatges, so, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors, o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos a la mateixa i els seus codis font, són titularitat exclusiva de Peacock a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos, sense que es pugui entendre que l'accés a la web atribueixi cap dret sobre aquests.

Queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l'autorització expressa de Peacock. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en aquest lloc web estan protegits per llei.

 

Condicions d'ús particulars

La utilització de determinats Serveis i Continguts oferts per Peacock., mitjançant el web podenl regir-se per Condicions Particulars Pròpies les quals poden completar i / o modificar el present Avís Legal. Per tant, amb anterioritat a la utilització dels esmentats serveis, l'usuari també ha de llegir atentament les corresponents Condicions Particulars dels mateixos. Establint-se de la següent manera:

L'accés a la pàgina web és públic.

En determinades àrees de la nostra web es sol·licita a l'usuari una sèrie de dades de caràcter personal. Les presents condicions legals referides al tractament de les dades per part de Peacock poden ser llegides en cadascun dels formularis de recollida de dades. L’enviament d’aquest formulari suposa el coneixement i l'acceptació d’aquestes condicions legals per part de l’usuari. El terme "Dades Personals" al·ludeix a totes les dades que permeten identificar a un Individu, en especial, el nom, cognoms, número de telèfon, data de naixement, correu electrònic, adreça postal i qualsevol altra dada personal que decideixi comunicar a Peacock.

La informació i / o dades personals que voluntàriament siguin subministrades en els formularis de dades seran tractats confidencialment i s'incorporaran en el fitxer propietat de Peacock amb la finalitat de fer futures accions comercials, amb la possibilitat de fer arribar via correu electrònic, SMS o telèfon , informació i publicitat de productes i / o serveis de Peacock, així com realitzar anàlisi de segmentació, estudis de mercats i enquestes d'opinió.

En Compliment de la LOPD, en qualsevol moment es podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant per correu ordinari a CALÇATS PESACOCK, sl  C / Fontanillas, 6 17001 (Girona).

L'usuari, declara haver llegit, entès i acceptat les presents condicions particulars de la contractació.

 

Actualització i modificació de la pàgina web

Peacock es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al seu lloc web, i la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment, sense previ avís, i sense assumir cap responsabilitat per això.

 

Destinataris de la de les dades registrades

La Política de Peacock és la no cessió a tercers de les dades relatives als seus clients per a finalitats comercials

Només la nostra empresa o empreses del grup i les empreses externes vinculades contractualment amb nosaltres per a la gestió de la seva comanda tenen accés a les dades que ens comuniqui.

 

Secret Professional

Totes les comunicacions realitzades entre Peacock i els clients i / o usuaris, seran confidencials

Es recomana a l'usuari, que no reveli, a tercers no autoritzats, el seu codi d'usuari o contrasenya, per a garantir la seva confidencialitat.

 

Tecnologia cookies

Les cookies o galetes són petits arxius que el nostre ordinador envia al seu, però que no ens proporcionen Informació sobre el seu nom, o sobre qualsevol dada de caràcter personal seu. Les galetes que  utilitzem no poden llegir dades del seu ordinador ni llegir les cookies que hi hagi en el seu ordinador. Cal que el servidor conegui aquestes dades per poder comunicar-se i enviar-li la petició realitzada i que mitjançant el navegador es pugui veure a la pantalla.

 

Indicacions sobre aspectes tècnics

Peacock no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o fallades en els equips informàtics que es produeixin durant la connexió a la xarxa d'Internet, Així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de Peacock. Això l’exonera de tota responsabilitat davant de possibles danys o perjudicis que pugui patir l'usuari a conseqüència d'errors, defectes o omissions en la informació que facilitem quan procedeixi de fonts alienes a nosaltres, amb excepció de totes aquelles actuacions que resultin de l'aplicació de les disposicions legals a què s'hagi de sotmetre en l'estricte exercici de les seves competències.

 

Fusió, Venda o Concurs

Peacock es reserva els drets de poder fusionar-se, així com vendre, tot o una part de la seva activitat a un  tercer. Com a conseqüència, i coma part del negoci, es comunicaran les dades recollides dels nostres usuaris. Peacock comunicarà l'adquirent, la possibilitat de comunicar als usuaris el canvi produït, encara que en cap moment Peacock podrà garantir que es faci l’esmentada comunicació.

Per altra banda, en cas de concurs de creditors, fallida o rescissió de l'activitat de l'empresa, Peacock no podrà controlar el destí de la Informació, deixant aquests termes a la legislació aplicable que regula la determinació d’aquest tipus de situacions jurídiques.

 

Canvis en la Política de Seguretat i Protecció de Dades

Peacock es reserva el dret de modificar la seva Política de Seguretat i Protecció de Dades, sempre i en bé d’acomplir  fidelment amb la legislació espanyola i protegir als usuaris de l'entorn web. Qualsevol d’aquests canvis que poguessin afectar a l'usuari li serà comunicat, bé mitjançant la mateixa pàgina o enviant correu electrònic a tals efectes.

 

Legislació aplicable

La Llei espanyola serà d'aplicació en el present Avís Legal. Igualment, davant qualsevol conflicte que pogués produir-se, se sotmetrà a la legislació aplicable en la matèria i davant del fur que s'estableixi a la legislació processal vigent.